{ bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, Definitions by the largest Idiom Dictionary. }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, pbjsCfg = { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, if(pl_p) The groom lost his engagement ring right before the wedding so he went over … The company gives the 30-day trial period for its service and you can test this tool for 30 days. Đảm nhiệm là nhận lấy công việc hay gánh vác một nhiệm vụ khó khăn. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, -Không cần in ra giấy bất cứ thứ gì trừ khi bạn muốn thế. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, Đối với look trong 2 trường hợp khác nhau. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, ... Trump’s Desperation is Starting to Look Like a Viral Karen ... America’s Nightmare Covid Scenario is Coming True — All Over Again. googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "look-over-sth"); Tại sao nên sử dụng các tệp đối tượng tương tự khi quảng cáo ? { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, name: "unifiedId", { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); }, }); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; Ví dụ:- Look through the window at what the neighbors are doing. }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, addPrebidAdUnits(pbAdUnits); expires: 365 { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, Go over nghĩa là kiểm tra, rà soát một ai đó hoặc một điều gì đó một cách cẩn thận, kỹ lưỡng E.g. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, Ý nghĩa & cách dùng Look “Look” vừa là một động từ, vừa là một danh từ được sử dụng rất phổ biến. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, storage: { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "beliefs-and-opinions"); } var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); var dfpSlots = {}; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, }, var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, storage: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, ... đó không phải là cách xem xét lời đề nghị của chúng tôi. enableSendAllBids: false, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, Tôi không thể yêu anh nữa. pbjsCfg = { 'cap': true iasLog("exclusion label : resp"); {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Cambridge Dictionary +Plus { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, . Ý nghĩa & cách dùng Look “Look” vừa là một động từ, vừa là một danh từ được sử dụng rất phổ biến. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Trong bước này, chúng tôi nói với Excel những gì cần tìm. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, }, }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, Nhìn xuyên qua cái gì đó. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); 5: Look through: to gaze through something. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Đó là thể hiện cho sự quan tâm, thích thú của người dùng đối với một điều gì đó trên Facebook. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, userSync: { var pbDesktopSlots = [ type: "cookie", var mapping_rightslot2 = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); pbjs.que.push(function() { "noPingback": true, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, name: "idl_env", Đừng bỏ qua những chia sẻ trong bài viết dưới đây nếu như bạn là … The house looks out on a tennis court. iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); 'cap': true var pbTabletSlots = [ { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}];